För att få klubbdata vid träning i Foresight behöver du ha reflekterande tejp på bladet. Enligt bilderna nedan. Fråga personal på plats om du behöver hjälp.